PowerHP

 

 

 
!!최저가견적제공!! HP ProDesk 400 G4 MT 1NU36PA G4400 FD / 2MB28PA [기본모델]
430,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 G4400(3.3GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : OS 없음
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!!! HP ProDesk 400 G4 MT 1NU35PA i3-6100 FD [기본모델]
510,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 i3-6100 (3.7GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : OS 없음
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!! HP ProDesk 400 G4 MT 1NU36PA FD / 2MB28PA [128GB SSD 추가]
520,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 G4400(3.3GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 128GB SSD + 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : OS 없음
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!!! HP ProDesk 400 G4 MT 2MB25PA i3-7100 FD [기본모델]
525,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 i3-7100 (3.9GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : OS 없음
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!! HP ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV / 1UM18PA G4560 Win10 [기본모델]
555,000
견적요청 바로구매 장바구니
ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV / 1UM18PA
CPU : 7세대 G4560 (3.5GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Windows 10 Home 64bit
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!!! HP ProDesk 400 G4 MT 1NU36PA [Win10 Home추가]
590,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 G4400(3.3GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Windows 10 Home 64bit DSP
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!!! HP ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV I3-7100 Win10 home [기본모델]
625,000
견적요청 바로구매 장바구니
ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV I3-7100 Win10 home
CPU : 7세대 i3-7100 (3.9GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Windows 10 Home 64bit
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!! HP ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV / 1UM18PA G4560 Win10 [128GB SSD 추가]
645,000
견적요청 바로구매 장바구니
ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV / 1UM18PA
CPU : 7세대 G4560 (3.5GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD :128GB SSD + 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Windows 10 Home 64bit
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
!최저가견적제공! HP ProDesk 400 G4 MT 1NU36PA [128GB SSD+Win10 Home추가]
680,000
견적요청 바로구매 장바구니
CPU : 6세대 G4400(3.3GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2133
HDD : 128GB SSD + 1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Win 10 Home 64bit DSP
Warranty : 1-1-1
사양 자세히보기
!!최저가견적제공!! HP ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV I3-7100 Win10 [128GB SSD 추가]
715,000
견적요청 바로구매 장바구니
ProDesk 400 G4 MT Y3A10AV I3-7100 Win10 home
CPU : 7세대 i3-7100 (3.9GHz, 3MB, 2C)
Memory : 4GB DDR4 2400
HDD : 128GB SSD +1TB(7200rpm)
VGA : Intel HD Graphics
O/S : Windows 10 Home 64bit
Warranty :1-1-1
사양 자세히보기
 
[1][2]